Hiển thị tất cả 3 kết quả


Thương hiệu

ĐỘNG CƠ Yuchai- Tier 3
TỰ TRỌNG 6300kg
GẦU 0.3 m³
CHIỀU CAO ĐÀO 6470mm
CHIỀU SÂU ĐÀO 3315mm
BẢO HÀNH
  • 2000h/ 01 năm
  • Tùy điều kiện nào đến trước.

Mua ngay

ĐỘNG CƠ Yuchai- Tier 3
TỰ TRỌNG 8875kg
GẦU 0.5 m³
CHIỀU CAO ĐÀO 7435mm
CHIỀU SÂU ĐÀO 4075mm
BẢO HÀNH
  • 1000h/ 01 năm
  • Tùy điều kiện nào đến trước.
 

Mua ngay

ĐỘNG CƠ Yuchai- Tier 3
TỰ TRỌNG 8800kg
GẦU 0.5 m³
CHIỀU CAO ĐÀO 6865mm
CHIỀU SÂU ĐÀO 4075mm
BẢO HÀNH
  • 1000h/ 01 năm
  • Tùy điều kiện nào đến trước.
 

Mua ngay