vòng bi hộp số của máy xây dựng Hải Âu

ống lai hộp số của máy xây dựng Hải Âu

Bánh răng quá tải của máy xây dựng Hải Âu

Bánh răng lai biến mô của máy xây dựng Hải Âu

Turbo tăng áp máy xúc lật của máy xây dựng Hải Âu

củ đề máy xúc lật của máy xây dựng Hải Âu

bộ hơi máy xúc lật của máy xây dựng Hải Âu

Trục lai bơm  lái xúc lật của máy xây dựng Hải Âu

bót lái xúc lật của máy xây dựng Hải Âu

puly bơm nước xúc lật của máy xây dựng Hải Âu

Trục lai bơm thủy lực xúc lật của máy xây dựng Hải Âu

Bơm thủy lực của máy xây dựng Hải Âu

Bánh răng cầu của máy xây dựng Hải Âu

Gioăng phớt moay ơ của máy xây dựng Hải Âu

Gioăng phớt gầu của máy xây dựng Hải Âu

Gioăng phớt đại tu hộp số của máy xây dựng Hải Âu